Địa chỉ:

91, HT45, P.Hiệp Thành, Q12, TP.HCM

Email:

hotelthanhan@gmail.com

Điện thoại:

(84-8) 3717 5398 – 0906 712 899

Translate »